BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA ve YÜKLEME KURALLARI

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi bildiri özetleri Dalya Turizm Bildiri Sistemi aracılığı ile toplanır.

Bildiri Son Gönderim Tarihi : 14 Ağustos 2017


Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirimler, Dalya Turizm aracılığı ile katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.


*Başlık, adı-soyadı (unvan yazılmaz), çalıştığı kurum eksiksiz olarak sisteme girilmelidir.


*Bildiri özetleri, 300 kelimeyi aşmamalıdır.

*Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve özeti yansıtmalıdır.


*Araştırmaları içeren bildiri özetlerinin amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermesi zorunludur.


*Anahtar Kelimeler: en az 3 adettir.


*Bildirilerin İngilizce olarak sisteme yüklenmesi zorunludur. Sunumlar ise tercihe bağlı olarak Türkçe ya da İngilizce yapılabilir.

 

*Her bir bildiri, 3 hakem tarafından değerlendirilecektir.


*Sözel ve poster sunum sahipleri en geç 15 Ağustos 2017 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olmalıdırlar. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm kongre materyellerinden çıkarılacaktır.


*Bildirileri sisteme yükleyen kişi ve kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda sistemde sorumlu yazarın “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Sorumlu yazarın iletişim bilgileri, bildiri sisteminde bulunan not kısmında paylaşılmalıdır.


*Kaydını tamamlamamış ve bildirilerini mazeretsiz sunmayan bildiri sahipleri Bilimsel Kurul tarafından çalıştığı birime kongre sonrası bildirilir.


*Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.


*İletişim konusunda sorun yaşanmaması için Dalya Sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız.


*Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Bilimsel Kurul ve Dalya Turizm sorumlu değildir.


*Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.